Chúc mừng Doanh nhân đạt Thương hiệu Quốc gia (20/4/2021) (01-04-2021)
Nhân dịp ngày Thương hiệu Quốc gia 20/4. Bộ trưởng Bộ Công Thương đăng Thư Chúc mừng cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam.

Năm 2020 khép lại với nhiều khó khăn, thách thức, thiên tai, dịch bệnh diễn ra liên tiếp, nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Chính phủ, đặc biệt là sự chỉ đạo quyệt liệt trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và quảng bá thương hiệu trong và ngoài nước. Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng dương 3%. Giá trị thương hiệu quốc gia cũng tăng nhanh nhất thế giới khi tăng tới 29% lên 319 tỷ USD, đưa Việt Nam lên vị trí 33 trong danh sách 100 thương hiệu quốc gia có giá trị nhất.

Quảng cáo