Mô Tả:

Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý và tư vấn môi trường

Liên hệ

Đơn hàng có thể bị phát sinh phụ phí, bạn nhớ mua thêm sản phẩm từ Nhà bán hàng này để tránh mất phí nhé!
Xác Thực Gian Hàng
GIAN HÀNG ĐƯỢC XÁC THỰC BỞI: itradetayninh.gov.vn
  • Các bước mua hàng
  • Phương thức vận chuyển
  • Phương thức thanh toán

Lập Hồ sơ xin chũ trương dự án; tiêu chí đấu giá đất;

Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (thầm quyền Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh, ...)

Lệp Kế hoạch bảo vệ môi trường

Lập Hồ sơ xin giấy phép xả thải (thầm quyền Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh, ...)

Lập Báo cáo quan trắc

Lập Hô sơ xin Sổ chủ nguồn thải

Lập Hồ sơ xin nhập khẩu vàng nguyên liệu