Doanh nghiệp tại Osaka, Nhật Bản cần tìm mua đường của Việt Nam. (09-06-2022)
Doanh nghiệp tại Osaka, Nhật Bản cần tìm mua đường của Việt Nam.

Doanh nghiệp tại Osaka, Nhật Bản cần tìm mua đường của Việt Nam.

Công ty Nhật Bản có trụ sở tại Osaka đang có nhu cầu tìm mua và nhập khẩu đường của Việt Nam, thông tin cụ thể như trong file đính kèm.

Nếu có thể cung cấp số lượng lớn, giá ổn định sẽ ký hợp đồng dài hạn.

Công ty Việt Nam nào có khả năng cung ứng và có nhu cầu kết nối giao thương vui lòng điền thông tin đăng ký tại đây và gửi thông tin giới thiệu về năng lực, báo giá cùng danh thiếp của cán bộ bán hàng / đại diện liên hệ tới Chi nhánh Thương vụ Osaka

Email: osaka@moit.gov.vn / quyenhabct@gmail.com

Quảng cáo