Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm Cam, Quýt Nghệ An (09-11-2021)
Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm Cam, Quýt Nghệ An

Hiện nay Diện tích trồng Cam của tỉnh Nghệ An là: 8035 ha, sản lượng ước đạt 30.000 tấn. Quýt là: 1524 ha, sản lượng ước đạt 15.000 tấn. Để hỗ trợ Cam, Quýt trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Trung tâm Khuyến Công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Tây Ninh giới thiệu Các Doanh nghiệp trồng, sản xuất, kinh doanh Cam, Quýt của tỉnh Nghệ An để kết nối giao thương.

 Doanh nghiệp trồng, sản xuất, kinh doanh Cam, Quýt

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Thương mại- Sở Công Thương tình Nghệ An (Anh Nguyễn Văn Khang, 0917128786, Anh Nguyễn Quốc Hùng, 0912295969).

Hiện thương lái thu mua cam tại vườn.  Ảnh: Minh Thái

Quảng cáo