Tập huấn nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp chuyên sâu (12-06-2019)

Hiện nay các DNNVV của Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong cạnh tranh cả ở trong và ngoài nước, nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và thị trường toàn cầu do các công ty đa quốc gia, xuyên quốc gia chi phối.

Với xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, khả năng cạnh tranh của Việt Nam nói chung, tỉnh Tây Ninh nói riêng so với khu vực và thế giới còn gặp nhiều hạn chế. Nguyên nhân có phần khó khăn về vấn đề tài chính, phương pháp quản lý, công nghệ sản xuất và xây dựng thương hiệu, chiến lược kinh doanh, quản lý nhân sự, kỹ năng lãnh đạo và điều hành của Lãnh đạo Doanh nghiệp,…

Từ vấn đề trên, Sở Công Thương chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh phối hợp Trung tâm Tư vấn dịch vụ đầu tư và thương mại (Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại) tổ chức lớp tập huấn năng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn, Thạc sĩ Nguyễn Duy Châu - giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại đã truyền đạt đến các học viên 5 chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp, quản trị marketing trong doanh nghiệp vừa và nhỏ; quản trị nhân sự; quản trị tài chính; kỹ năng quản trị dành cho lãnh đạo doanh nghiệp.

Khóa đào tạo“Quản trị Doanh nghiệp” năm 2019 tổ chức cho gần 100  DNNVV trên địa bàn tỉnh nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho lãnh đạo, cán bộ quản lý các DNNVV hiểu biết rõ hơn những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp, quản trị marketing, quản trị sản xuất và nhân sự, quản trị tài chính, kỹ năng quản trị dành cho lãnh đạo doanh nghiệp,... để áp dụng vào sản xuất, kinh doanh phát triển thương mại, ổn định lâu dài. Qua đó thể hiện sự đồng hành của chính quyền địa phương đối với cộng đồng DN trong giai đoạn khó khăn hiện nay, đáp ứng nhu cầu thiết thực của doanh nghiệp.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Tây Ninh là đơn vị đầu mối về lĩnh vực XTTM trực thuộc Sở Công Thương đã phối hợp cùng các sở, ngành liên quan đã tham mưu tổ chức tham dự nhiều Hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước… nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh phát triển kinh tế - xã hội và tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; Duy trì tốt các hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp trong giới thiệu sản phẩm và quảng bá thương hiệu. Tuy nhiên, do công tác triển khai thu thập các số liệu, thông tin chưa đầy đủ, thiếu sự phối hợp đồng bộ ở cấp cơ sở và với cộng đồng các doanh nghiệp… nên việc triển khai chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua còn ít, phạm vi triển khai còn hẹp, ngành, nghề và đối tượng thụ hưởng còn hạn chế, kết quả đạt được chưa cao, chưa phát huy được tầm quan trọng và mục tiêu của công tác xúc tiến thương mại.

Quảng cáo