Đoàn Tây Ninh tham dự Hội chợ Công Thương khu vực phía Nam tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019 (09-01-2020)

Hội chợ Công Thương khu vực phía Nam tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019 diễn ra từ ngày 05-10/12/2019 tại Quảng trường – Công viên 30 tháng 4, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu .

Hội chợ Công Thương khu vực phía Nam tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019có sự tham gia của 300 gian hàng của hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài giới thiệu, trưng bày nhiều sản phẩm chất lượng, mẫu mã phong phú, đa dạng.

Được biết, Hội chợ Công Thương khu vực phía Nam tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019được tổ chức thường niên, luân phiên giựa các tỉnh trong khu vực phía Nam trong những năm gần đây nhằm giới thiệu góp phần tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sản xuất phát triển; giúp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng và phát triển thị trường, tìm kiếm bạn hàng và ký kết các hợp đồng đại lý tiêu thụ sản phẩm, đồng thời nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh; tạo tiền đề thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ của các tỉnh. Nhằm thực hiện tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp địa phương giao lưu hợp tác, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tiếp cận và tìm kiếm cơ hội đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và đầu tư tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tây Ninh tham gia Hội chợ Công Thương khu vực phía Nam tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019, với quy mô 04 gian hàng tiêu chuẩn làm khu trưng bày chung của tỉnh nhằm giới thiệu, quảng bá thông tin, hình ảnh của tỉnh, một số sản phẩm nổi bật của tỉnh và hỗ trợ một số doanh nghiệp của địa phương có các sản phẩm đặc trưng, đặc sản của tỉnh tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm trực tiếp tại Hội chợ.

Qua chương trình, Trung tâm XTTM Tây Ninh đã làm tốt công tác XTTM, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và hình ảnh các ngành công thương và nông nghiệp tỉnh Tây Ninh trong thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những thành tựu nổi bật và những định hướng trong tương lai đến bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường quan hệ thương mại giữa các địa phương trong cả nước nói chung, giữa Tây Ninh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng.

Đồng thời, hợp thức quá việc tham gia Hội nghị kết nối cung cầu giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh thành vào ngày 24/10/2019 tại thành phố Vũng Tàu; Các Doanh nghiệp phân phối hàng hóa tiến hành ký hợp đồng tiêu thụ, đưa các sản phẩm vào hệ thống phân phối của đối tác và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, giới thiệu sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực Đông Nam Bộ, từ đó giúp Doanh nghiệp tiếp cận thị trường mới, mở rộng giao thương, trao đổi, học hỏi, thiết lập quan hệ hợp tác, kinh doanh lâu dài; đặc biệt, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp trong công tác quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường và học tập kinh nghiệm trong quá trình hội nhập và nâng cao hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh.

Quảng cáo